Universitetshaven

Parkeringsforeningen

Parkeringsforeningen er en forening med i alt 96 andele/parkeringspladser. 

Anskaffelse og afståelse af andel

Ved køb eller salg af P-plads, kontakt administrator Monika Øgaard-Nielsen fra DEAS A/S på mni@deas.dk eller på tlf 39 46 64 30.

Husk at ved køb/salg skal andelsbeviset sendes ind til DEAS, som så transporterer andelsbeviset til køber.

Husk at bestyrelsen altid skal underrettes om alle ændringer vedrørende din P-plads.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende betaling af månedsafgift skal ske til administrator.