Universitetshaven

Parkeringsforeningen

Parkeringsforeningen er en forening med i alt 91 andele/parkeringspladser. 

Anskaffelse og afståelse af andel

Salg af parkeringsandel skal ske til en person, der bor på Tom Kristensens Vej i enten AB Universitetshaven, Universitetshaven Øst eller Universitetshaven Vest.

Købsaftale udarbejdes og underskrives af sælger og køber.
Inkluder information om købers adresse, købesum samt overtagelsesdato og udlevering af nøgler og adgangsbrik til port.

Sælger indsender andelsbevis og underskrevet aftale til Lisbeth Just lsj@deas.dk og 39466554,
som sørger for overdragelse og registrering af andelsbevis til køber.
Køber opkræves første måneds leje samt prisen for overdragelse og omregistrering (1500 kr.)

Sælger ringer til Deas når pengene er modtaget.
Køber modtager andelsbevis for parkeringsandelen af Deas.

Husk at bestyrelsen altid skal underrettes om alle ændringer vedrørende din P-plads.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende betaling af månedsafgift skal ske til administrator.