Universitetshaven

Skrald

Der må ikke stilles skraldeposer eller sække med affald på området. Alt affald skal sorteres efter følgende regler:

Mobilsug
Tømmes hver onsdag.
Bruges anlægget forkert, blokeres skakten, og det er uhyggelig dyrt at få det lavet.

:) Kun almindeligt husholdningsaffald.
:) Brug max. 15 liters poser, der lukkes helt.
:( Ingen glas og flasker
:( Ingen aviser
:( Intet farligt affald
:( Intet elektronik-affald
:( Intet byggeaffald
:( Ingen store eller lange genstande, der kan sætte sig fast.

Containerne i skralderummet ved nr. 20 og nr. 30:
:) Pap, karton, papkasser (helt sammenfoldede)
:( Ingen flamingo eller plastic
:( Ingen pizzabakker

Pizzabakker
:) Gør bakken våd, så kan den let krølles sammen og kommes i affaldspose.
:( Pizzabakker må IKKE kommes i papcontaineren, da renoveringsfolkene ikke vil tømme den, hvis der er blandet husholdningaffald i. Desuden tiltrækker det rotter!

Glas og flasker
:) Smides i flaskecontainer
:( Må IKKE smides i skraldesug og skralderum.

Farligt affald
:) Dette skal man selv skille sig af med på genbrugspladsen. Dog er der opstillet en beholder til batterier i skralderummene.
:( Intet farligt affald i skraldesug eller storskrald.

Storskrald
Storskrald skal afskaffes for egen regning på nærmeste genbrugsplads.

Nærmeste genbrugsplads:
http://www.amfor.dk/Genbrug/Find%20genbrugsplads/Vermlandsgade.aspx